คันโยกถอนตะปู

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางผู้วิจัยได้คิดค้น คันโยกถอนตะปู เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ช่าง และบุคคลทั่วไปที่พบเจอกับปัญหา เพราะบางครั้งค้อนก็ไม่สามารถถอนตะปูได้ ต้องหาอุปกรณ์เสริม เช่นท่อนไม้มาทำหมอนรองค้อน เท่านั้นก็คือปัญหาเพราะบางทีก็หายาก บางครั้งมีแต่ขนาดไม่เหมาะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้และอีกอย่างก็เสียเวลาด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
1.โครงสร้างทำจากโลหะ
2.มีแขนใช้สำหรับโยก
3.มีปากจับสำหรับจับหัวตะปู
ประโยชน์
1.ได้คันโยกถอนตะปู 1 ชิ้นงาน
2.เป็นการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ใช้งาน
3.อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคลฤกษ์ ทองมากอุตสาหกรรม
2นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้นอุตสาหกรรม
3นาย สุทธิลักษณ์ จูเส้งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิศรุต เหล็มปานปวช.
2นาย ณัฐพงศ์ ปานแสงปวช.
3นาย ภานุพงศ์ ศรีสว่างปวช.
4นาย ภีระภัตร์ ทองประสมปวช.

Contact Information

Name : นาย มงคลฤกษ์ ทองมาก
Email : m_thongmak@hotmail.com
Phone : 098 - 0630403
FB : -
LINE ID :