อุปกรณ์ถอนกล้าไม้อเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัญญา กังแฮอุตสาหกรรม
2นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้นอุตสาหกรรม
3นาย ภาณุ ศิริธรรมอุตสาหกรรม
4นาย ธีระศักดิ์ รอดไกรสามัญ
5นาย เดชาชัย สาราบรรณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวะโรจน์ แสงสว่างปวช.
2นาย วันทยา แซ่ลิ่วปวช.
3นาย กรวิชญ์ ยงค์พลจุลศรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในการถอนกล้าไม้ไม่สามารถดึงด้วยแรงคนได้ นักเรียน นักศึกษา จึงได้คิดอุปกรณ์ดังกล่าว คืออุปกรณ์ถอนกล้าไม้อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการถอนกล้าไม้ ประหยัดเวลา รวดเร็ว ต้นทุนในการผลิตต่ำ และมีความปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ เป็นอุปกรณ์ใช้ถอนต้นกล้าที่ถอนด้วยมือลำบากหรือถอนด้วยมือไม่ได้
ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ถอนกล้าไม้อเนกประสงค์ ทำงานได้ดี สามารถถอนต้นไม้ที่ไม่สามารถถอนได้ด้วยมือเปล่า ซึ่งต้นไม้ไม่เสียหาย สามารถนำไปปลูกใหม่ได้
1. ใช้ถอนต้นกล้าที่ถอนด้วยมือเปล่าลำบากหรือถอนด้วยมือเปล่าไม่ได้
2. ช่วยลดต้นทุนในการถอนต้นกล้า

Contact Information

Name : นาย สัญญา กังแฮ
Email : k_sunya@hotmail.com
Phone : 0833961412
FB : https://www.facebook.com/k_sunya@hotmail.com
LINE ID : 0833961412