อุปกรณ์ดักจับนกพิราบ ดักจับไก่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พุฒิพงค์ ตาแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ประภาส ตะหรีอุตสาหกรรม
3นางสาว จุไรรัตน์ ทองเที่ยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ
5นาย สุรินทร์ คงทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐกานต์ เศรษฐสุขปวช.
2นาย เฉลิมชัย พูลเพิ่มปวส.
3นาย นฤเบศร์ มณีรัตน์ปวส.
4นาย เสฎฐวุฒิ ชูเกลี้ยงปวส.
5นาย ทัตพงศ์ สาริกขพันธ์ปวส.
6นาย อุเทน ดำแก้วปวส.
7นาย อรรถชัย มณีชาตรีปวส.
8นาย ฤทธิเกียรติ โชติพานิชปวส.
9นาย ณัฐวุฒิ เทพแก้วปวส.
10นาย นนทการ ชูดำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เชื้อโรคจากขี้นกพิราบ หรือไรฝุ่นจากตัวนกพิราบ สามารถติดต่อมาสู่คนได้จากการสัมผัสมูลนก หรือการสูดดมเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปมาก ๆ ก็จะไปสะสมเติบโตในร่างกาย และอาจกระจายไปตามกระแสเลือด แพร่ไปยังอวัยวะอื่น ๆ เช่น สมอง ได้ อันเป็นสาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ด้วยเหตุนี้จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะผลิตอุปกรณ์ดักจับนก ดักจับไก่ขึ้นมาเพื่อช่วยให้แก้ไขปัญหานกพิราบก่อความรำคาญให้แก่ชาวบ้าน อาคาร ชุมชน ที่มีนกพิราบมาอาศัยอยู่ โดยไม่ทำอันตรายหรือทำให้นกได้รับบาดเจ็บจากการดักจับ และยังประหยัดเวลา และเงินในการการดักจับอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ดักจับนกพิราบ ดักจับไก่ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 190 เซนติเมตร ความสูง 160 เซนติเมตร วัสดุทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม และตาข่ายเหล็กที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดักจับนกพิราบ ไก่
ได้อุปกรณ์ดักจับนกพิราบ ดักจับไก่เพื่อใช้ในการกำจัดนกพิราบให้แก่ชุมชน บ้านเรือน หรือเพื่อผลิตเป็นการค้าขายเชิงพาณิชย์มีประสิทธิภาพใช้ได้ง่าย เหมาะสมกับทุก ๆ คน ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนในการดักจับนกพิราบ ดักจับไก่ดักจับอย่างเร็วและลดระยะเวลาในการดักจับ ไม่เป็นอันตรายต่อคน และนกพิราบ

Contact Information

Name : นาย พุฒิพงค์ ตาแก้ว
Email : phuttipong19@hotmail.com
Phone : 0936569250
FB : -
LINE ID : 0936569250