เส้นพาสต้าผักกูด

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผักกูดเป็นผักพื้นบ้านของภาคใต้และเป็นพืชผักที่หากินได้ตลอดทั้งปี มีประโยชน์ต่อการช่วยดูดซึมสารอาหารและเอนไซม์บางชนิดจากโปรตีนเข้าสู่ร่างกายได้ดี ธาตุเหล็กยังมีหน้าที่สำคัญคือการเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง และยังทำให้ร่างกายปรับสภาพอุณหภูมิให้เข้ากับฤดูได้ ช่วยบำรุงโลหิต บำรุงสายตา ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยแก้พิษอักเสบและยังช่วยรักษาโรคต่างๆอีกมากมาย ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดจะพัฒนาทำเส้นพาสต้า โดยนำผักกูดมาดัดแปลงเป็นส่วนผสมในเส้นพาสต้าเพื่อยกระดับวัตถุดิบของผักพื้นบ้านให้คุณค่าสูงขึ้นและอาจได้รับแรงดึงดูดจากชาวต่างชาติ และทำให้ผู้คนรู้จักผักกูดมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เส้นพาสต้าผักกูดที่มีความแปลกใหม่จจากเส้นอื่นๆสามารถจัดเก็บอยู่ได้นาน 1 สัปดาห์
เส้นพาสต้าผักกูดมีคุณประโยชน์มากมายต่อผู้บริโภค เพราะมีผักกูดเป็นส่วนประกอบอยู่ในเส้นจึงทำให้เส้นนั้นมีคุณค่ามากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง ติณณา ศุุกรกาญจน์คหกรรม
3นาง ธัญญารัตน์ รอถ้าคหกรรม
4นาง อำพร นาคใหญ่คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขวัญฤดี บุญรัตน์ปวช.
2นางสาว ณัฐธยาน์ หนููนวลปวช.
3นางสาว ธัญวรรณ ปราบโรคปวช.
4นางสาว มุฑิตา สงสีจันทร์ปวช.
5นางสาว สิรินทรา รัตมณีปวช.
6นางสาว อังคณา ชูค้ำปวช.

Contact Information

Name : นางสาว น้ำฝน ชูพูล
Email : fbi_namfon@hotmail.com
Phone : 0922504868
FB : https://www.facebook.com/Namfon.Chupool
LINE ID : 0922504868