พวงมาลัยจากสบู่หอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณนิดา ชุมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิรินาถ หยงสตาร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พีรยุทธ ใจสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย นิกอน ทองโอสามัญ
5นาง สุธาสินี กิจปกรณ์สันติสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัญชิสา เกาะกลางปวช.
2นางสาว กันตนา เส็นหละปวช.
3นางสาว กรกนก กังแฮปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์พวงมาลัยจากสบู่หอม เป็นการฝึกทักษะ ด้านการประดิษฐ์งาน ศิลปหัตกรรมจากวัสดุ ที่หาได้ง่ายในพื้นที่โดยเฉพาะงานประดิษฐ์ ส่วนผสมของแป้งและสบู่สามารถที่จะฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ไม่ยากเลย และเมื่อฝึกจนได้ผลงาน ดีเป็นที่พอใจแล้ว ยังสามารถจำหน่ายเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพอิสระที่มั่นคงได้ในที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากการแป้ง และสบู่ นำมารวมกันแล้วต้ม และนำมาปั้นเป็นรูป
ประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง
1. เป็นของชำร่วย ของรับไหว้ หรือของขวัญและของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆ
2. สามารถสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

Contact Information

Name : นาง ณนิดา ชุมจินดา
Email : nanidanoot@hotmail.com
Phone : 0876980029
FB : https://www.facebook.com/nanidanoot@hotmail.com
LINE ID : 0876980029