ลูกอมเสาวรส

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นโรคเบาหวาน การเลือกดื่มน้ำต่างๆ ต้องคิดและใช้เวลาในการตัดสินใจ แม้กระทั่งอาหารทานเล่นก็ตาม ลูกอมส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมมาก ทำให้ผู้เป็นเบาหวานไม่สามารถบริโภคได้ คณะสมาชิกจึงได้คิดค้นลูกลมเสาวรสที่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลเพื่อผู้เป็นเบาหวานสามารถบริโภคได้ ซึ่งลูกอมเสารสจะมีรสเปรี้ยวช่วยแก้ง่วงนอนได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารทานเล่นมีลักษณะแข็ง รสชาติเปรี้ยว เก็บไว้ได้นาน พกพาสะดวก สีสันสวยงามน่ารับประทาน
1.บำรุงผิวพรรณ ให้เปล่งปลั่งสดใส 2.แก้ง่วงนอน 3.บำรุงเหงือกสำหรับผู้ที่มีเลือดออกตามไรฟัน 4.ลดน้ำตาลในเลือด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริฉัตร นกอักษรปวช.
2นางสาว หทัยชนก จันทร์เกตุปวช.
3นางสาว วริษา ตรีนพปวช.
4นางสาว กันยารัตน์ เรืองประทุมปวช.
5นางสาว เจนติน่า ไมเรกันปวช.

Contact Information

Name : นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศ
Email : poy-zaq@hotmail.com
Phone : 0805228305
FB : https://www.facebook.com/เกียรติศักดิ์..โชติกมาศ
LINE ID : 0805228305