ชาหญ้าใบมีด

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

หญ้าคา มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น โรคไต โรคมะเร็งคอ แก้ลมพิษ ผื่นคัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากหญ้าคาในการมุงหลังคา การประดิษฐ์ชาหญ้าใบมีด วก.ตรัง เพื่อใช้เป็นการบริโภคเพื่อสุขภาพและรักษาโรค ใช้วัตถุดิบหลักคือหญ้าคา เพื่อประดิษฐ์เป็นชาหญ้าคา มีครูที่ปรึกษา 5 คน นักศึกษาที่ช่วยกันทำในหน้าที่ต่างๆ 17คน ได้ทำชาหญ้าคา แห่งการอาชีพตรัง ตามรูปแบบที่กำหนดใว้ ต้นทุนต่ำ ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจ ความสำคัญคือหญ้าคา ช่วยในการลดไข้ แก้อาการไอได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้วัตถุดิบหลักคือหญ้าคา เพื่อใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล ใช้ใบเตยเพิ่มกลิ่นหอม ใช้กระเจี๊ยบเพื่อให้ใด้รสเปรี้ยว สำหรับประโยชน์ของหญ้าคา ส่วนของดอก ใช้ปรุงเป็นยารับประทานแก้ปวด แก้ร้อนใน แก้ไอกระหายน้ำ เป็นยารับประทานเพื่อห้ามเลือด แก้เลือดกำเดาไหล และแก้พิษอักเสบในกระเพาะอาหาร
ประโยชน์ของหญ้าคาแก้ผื่นคัน แก้ลมพิษ และแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ส่ราก ใช้ปรุงเป็นยา แก้ร้อนใน แก้ไอกระหายน้ำ เป็นยารับประทานเพื่อห้ามเลือด แก้เลือดกำเดาไหล และแก้พิษอักเสบในกระเพาะอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรอุมา สุขคุ้มปวช.
2นางสาว ภัทราวดี คงสินปวช.
3นางสาว ปาลิตา แหมะหวังปวช.
4นางสาว อริสา รักษาปวช.
5นางสาว วริยาพัชร ทองหวานปวช.

Contact Information

Name : นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศ
Email : poy-zaq@hotmail.com
Phone : 0805228305
FB : https://www.facebook.com/เกียรติศักดิ์..โชติกมาศ
LINE ID : 0805228305