ดุหยงเมืองตรัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง อำพร นาคใหญ่คหกรรม
3นาง อรัญญา ปูนสุขคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริพร เลี่ยนยงค์ปวช.
2นางสาว กนกวรรณ จริงจิตรปวช.
3นางสาว ปิยธิดา เสนาะจิตรปวช.
4นางสาว วรรณพร สันขาวปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โดยปรกติการพับผ้าเช็ดหน้าทั่วไปการพับ จะเป็นรูปปลา กระต่าย กุ้ง แต่ยังไม่มีการทำเป็นดุหยง หรือพะยูน และผ้าเช็ดหน้าสามารถหาได้ง่าย และราคาถูก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำดุหยงเมืองตรัง ขึ้นมา เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้อนุรักษ์ ดุหยงไว้ให้คู่กับเมืองตรังตลอดไป โดยการพับด้วยผ้าเช็ดหน้า บรรจุด้วยการบูร เพื่อต้องการใช้ประโยชน์ ในการลดกลิ่นอับหรือไล่แมลง ตกแต่งด้วย ตาสัตว์และดิ้นทอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ศิลปะการพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ประจำจังหวัดตรัง คือ พะยูน ซึ่งจัดเป็นสัตว์น้ำสงวน คุณลักษณะที่สำคัญคือการพับพะยูนจากผ้าขนหนู ซึ่้งสามารถนำไปประดับตกแต่ง นำไปประกอบเป็นพวงกุญแจ และสามารถนำไปเป็นของฝาก
นำไปประดับตกแต่ง เป็นพวงกุญแจพร้อมใส่การบูรเพื่อดับกลิ่นและสามารถนำไปเป็นของฝากได้

Contact Information

Name : นางสาว น้ำฝน ชูพูล
Email : fbi_namfon@hotmail.com
Phone : 0922504868
FB : https://www.facebook.com/Namfon.Chupool
LINE ID : 0922504868