ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดมัลเบอรี่

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนไทย นิยมดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยจะเน้นอาหารที่มีคุณประโยชน์เพราะสภาพร่างกายของคนเราเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป ความเสื่อมของเซลล์จะมีมาก ขึ้น เช่น จะพบอาการชอบหลงๆ ลืมๆ ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดผลิตเครื่องดื่มเห็ดมัลเบอรี่ เน้น กลุ่มผู้สูงวัย เพราะเมื่อผู้สูงวัยดื่มเครื่องดื่มนี้เป็นประจำจะได้รับคุณประโยชน์การทำงานของ ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย คือช่วยบำรุงสมอง ช่วยลดอาการหลงลืมทดังกล่าว ข้างต้น และยังช่วยบำรุงโลหิต ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำเห็ดมัลเบอรี่เป้นเเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายทั้งยังมีสรรพคุณต่างๆ เช่น ช่วยบำรุงสมอง ช่วยลดอาการหลงลืมได้ในวัยผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังช่วยบำรุงโลหิต และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดื่มได้ง่าย
เครื่องดื่มนำ้เห็ดมัลเบอรี่มีประโยชนส่วนช่วยในการทำงานของ ระบบอวัยวะต่างๆในร้างกาย คือช่วยบำรุงสมอง ช่วยลดอาการหลงลืม ดังกล่าว ข้างต้น และยังช่วยบำรุงโลหิต ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง อรัญญา ปูนสุขคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธันยธร แก้วละเอียดปวช.
2นางสาว ซาลีมะห์ ใจสมุทธปวช.
3นางสาว ชนากานต์ รอดถนนปวช.
4นางสาว ขนิษฐา ซุ่นสั้นปวช.
5นาย ธนพล ชุมอักษรปวช.
6นาย ภูรินท์ ภัทราดูลย์ปวช.

Contact Information

Name : นางสาว น้ำฝน ชูพูล
Email : fbi_namfon@hotmail.com
Phone : 0922504868
FB : https://www.facebook.com/Namfon.Chupool
LINE ID : 0922504868