แคบหมูหลากรส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิกอน ทองโอสามัญ
2นาง ณนิดา ชุมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วิชาญ เส้งซ้ายอุตสาหกรรม
5นางสาว ณัฐณิชา เสียมไหมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราพรรณ หุ้นเหี้ยงปวช.
2นางสาว รสธร ทองใยปวช.
3นางสาว ทัศวรรณ ศรีดำปวช.
4นางสาว ขนิษฐา ทองหนูนุ้ยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

แคบหมูเป็นอาหารขบเคี้ยว ที่นิยมกันทั่วไปโดยทำมาจากหนังหมูที่เหลือจากการเอาเนื้อไปรับประทาน นำมาต้ม หั่นเป็นเส้นแล้วคลุกด้วยเกลือ พริกไทย นำไปทอดแล้วบรรจุภาชนะเพื่อนำไปรับประทานต่อไป แคบหมูที่มีจำหน่ายและบริโภคในท้องตลาดมีเพียงรสชาติเดียวคือรสเค็มซึ่งไม่หลากหลายในการตอบสนองความต้องการในการบริโภค ผู้วิจัยจึงได้ทดลองนำแคบหมูที่ผ่านการทอดแล้วมาปรุงรสชาติให้หลากหลายขึ้นจำนวน 3 รสชาติ คือ รสบาร์บิคิว รสแซ่บ และรสปาปริกา ขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและดึงดูดความสนใจกลุ่มผู้บริโภคขนมขบเคี้ยว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ แคบหมูหลากรส หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหนังหมูที่เหลือจากการเอาเนื้อไปรับประทาน นำมาต้ม หั่นเป็นเส้นแล้วคลุกด้วยเกลือ พริกไทย กระเทียม นำไปทอดแล้ว แล้วคลุกด้วยผงปรุง บรรจุใส่ในภาชนะบรรจุสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้
1. เพื่อมูลค่าของแคบหมูให้มีราคาสูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้
3. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หรือทำเป็นอาชีพเสริม

Contact Information

Name : นาง ณนิดา ชุมจินดา
Email : nanidanoot@hotmail.com
Phone : 0876980029
FB : https://www.facebook.com/nanidanoot@hotmail.com
LINE ID : 0876980029