อุปกรณ์เสริมตัดหน้ายาง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ภาคใต้มีการประกอบอาชีพการกรีดยางพารา เป็นจำนวนมากและการตัดหน้ายางพาราที่สูงเป็นเรื่องลำบาก ชาวสวนยางพาราได้ตัดหน้ายางพาราที่สูงโดยใช้ไม้ยาวใส่ด้านต่อมีดตัดยาง แต่มีความอันตรายมากเพราะมีดตัดยางพาราอาจตกใส่คนได้ กลุ่มข้าพเจ้าจึงคิดทำสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เสริมตัดหน้ายาง” ที่สามารถช่วยทำให้การตัดยางพารา ให้ได้สะดวกกว่ามีดตัดยางพาราปกติ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ทนทานและไม่ทำให้เสียเวลาในการใช้งาน เพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์เสริมตัดหน้ายาง มีครูปรึกษา 5 คน นักศึกษาช่วยกันทำสิ่งประดิษฐ์ 3 คน ได้เป็นอุปกรณ์เสริมตัดหน้ายาง ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยในตัดยาง สามารถตัดหน้ายางพาราจากที่สูงได้หรือที่ต่ำได้ เพราะมีคุณสมบัติในการยืดให้ยาวกว่ามีดตัดยางพาราทั่วไป มีความคงทนใช้ได้นาน พกพาสะดวกถือง่าย นำไปใช้ในอาชีพชาวสวนยางได้จริงมีความทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานสามารถออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานชาวสวนยางอุปกรณ์เสริมตัดหน้ายางสามารถยืดความยาวตามความต้องการของผู้ใช้งานมีหนักไม่เบาจนเกินไปและไม่หนักจน เกินไป
1.สามารถใช้กรีดหน้ายางพาราที่สูงได้
2.กรีดหน้ายางพาราที่สูงได้อย่างปลอดภัย
3.ใช้เวลาว่างให้เกิดเป็นประโยชน์ และได้สร้างงานที่มีคุณภาพ
4.เพิ่มคุณค่าให้อุปกรณ์เสริมตัดหน้ายาง
5. สร้างความแปลกใหม่จากที่มีอยู่เดิม ทำให้ไม่ซ้ำแบบเดิม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลดา ควรเกิดปวช.
2นางสาว ศศธร ทวิสุวรรณปวช.
3นางสาว ณัฏฐา คุ้นเคยปวช.

Contact Information

Name : นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
Email : ping5292@gmail.com
Phone : 0814725949
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ศรีวุฒิชาญ
LINE ID : 0814725949