ชาสามสรรพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑามาศ ศรีขิริยะกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุวรรณ การประกอบปวช.
2นางสาว ชนัญชิดา เดชอรัญปวช.
3นางสาว ปวีณา สายบุตรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุกส่วนได้เรียบเรียงไว้อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพแพทย์ การประดิษฐ์ ชาสามสรรพ นำใบกะเพราแดง ทั้ง 5 ล้างน้ำให้สะอาดก่อนนำมาพักไว้ให้สะเด็ดน้ำ แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำไปตากแดด ให้แห้ง ระหว่างที่รอใบกะเพราแห้งนั้นก็มานำพริกไทยดำสุกไปตาก และเอาใบเตยไปล้างน้ำให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้ำนำไปตากแห้ง ก่อนนำทั้งสามชนิดมาใส่พาชนะ การทำแบบแห้งจะได้ เก็บรักษาการใช้งานได้นานกว่าแบบที่ต้มแล้ว มีครูที่ปรึกษา 5 คน ในการทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาสามสรรพนั้น สามารถทานได้ตั้งแต่เด็กที่เริ่มมีฤดูแล้ว ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเพราะทำจากสมุนไพรล้วนๆ จะช่วยรักษาอาการไข้ทับ จากการเป็นประจำเดือน ช่วยให้แข็งแรงและกะปรี่กะเป่าในวัยทำงานช่วยลดความดันหิตที่สูงให้อยู่ในสภาวะที่ปกติด้วยใบเตย ชาปกตจะมีกลิ่นชา แต่ชากะเพราจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากใบเตย
ใช้ทำเป็นยาอายุวัฒนะ (the elixir of life)
ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันอาการหวัดได้ (ใบ)
กะเพราเป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพรหลายชนิด เช่น ยารักษาตานขโมยสำหรับเด็ก ยาแก้ทางเด็ก ฯลฯ
รากแห้งนำมาชงหรือต้มกับน้ำร้อนดื่ม ช่วยแก้โรคธาตุพิการ (ราก)

Contact Information

Name : นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
Email : ping5292@gmail.com
Phone : 0814725949
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ศรีวุฒิชาญ
LINE ID : 0814725949