ข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิรินาถ หยงสตาร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วิชาญ เส้งซ้ายอุตสาหกรรม
3นาง ณนิดา ชุมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พีรยุทธ ใจสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฑาลักษณ์ เฉี้ยงเถาปวช.
2นาย เจษฎา กังแฮปวช.
3นาย ธนกฤต ชายทุ่ยปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สาหร่ายพวงองุ่นจัดเป็นหนึ่งในสาหร่ายที่รับประทานได้ มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยม และก็ยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดที่ไม่พบในพืชบนบก มีแคลอรีต่ำ และกากใยสูงป้องกันท้องผูกและริดสีดวงทวาร ถึงแม้จะมีรสเค็มแต่ปริมาณเกลือต่ำ ปริมาณไขมันต่ำ ให้พลังงานน้อยแต่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันสูง และโรคหัวใจ ทางผู้วิจัยได้เห็นส่วนสาหร่ายพวงองุ่นสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น ข้าวเกรียบเป็นการแปรรูปอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ทั้งเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ผู้วิจัยจึงได้ทำข้าวเกรียบและนำมาผ่านกระบวนการปรุงรสให้ได้รสชาติที่ต้องการ จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำวัตถุดิบที่ไม่คิดว่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต โดยนอกจากสามารถจำหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถจำหน่ายให้กับร้านค้า ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง หรือจังหวัดใกล้เคียง เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ จึงควรได้รับการพัฒนาและต่อยอดต่อไปในอนาคตและนำไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดตรังได้ต่อไปในอนาคต
1. เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นเพิ่มให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2. สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต
3. สามารถจำหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถจำหน่ายผู้สนใจทั่วไป

Contact Information

Name : นางสาว ศิรินาถ หยงสตาร์
Email : sirinath77@gmail.com
Phone : 0894520488
FB : https://www.facebook.com/Ale.Sata
LINE ID :