โคมไฟ Happy Bamboo

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานหัตถศิลป์ที่มีชื่อว่าแฮปปี้แบมบู (Happy Bamboo) คือ หัตถกรรมจากไม้ไผ่โดยวิธีการตัดและทำตามแบบ เป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุด คือ การทำไม้ไผ่ไห้เป็นทรงต่างๆ ด้วยลำต้นของต้นไผ่แล้วตัดออกเป็นส่วนๆที่ต้องการ เพื่อประกอบเข้าเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ปัจจุบันประเทศไทยก็นิยมทำโคมไผ่จากกระบอกไม้ไผ่ทำมาช้านาน ซึ่งจะทำไว้ใช้เองแล้ว ก็สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ เพื่อให้มีลักษณะที่เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์โคมไฟเพื่อส่งแสงสว่างสวยงาม " โคมไฟไม้ไผ่แฮปปี้ แบมบู " มีลักษณะคล้ายกับ ผลิตภัณฑ์โคมไฟทั่วไปแต่สามารถนำวัตถุดิบธรรมชาติมาเกิดประโชน์ได้ และสามารถเก็บผลิตภัณฑ์โคมไฟไม้ไผ้แฮปปี้ แบมบูได้นานถึง 1-2 ปี( หากเก็บไว้ใน อุณภูมิที่เหมาะสม )
1. โคมไฟไม้ไผ่ มีความคงทน มีอายุการใช้งานได้นาน
2. สามารถใช้โคมไฟไม้ไผ่ ประดับตกแต่งบ้านหรือสานที่ต่าง ๆ ให้ดูสวยงาม
3. เป็นเครื่องใช้ที่สามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้ ใช้แทนสินค้าสำเร็จรูปในท้องตลาดที่มีราคาค่อนข้างสูงได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพ์พิมล งามเเขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วัชราภรณ์ ทัพช่วยปวส.
2นางสาว ธีริศรา พูลผลปวส.

Contact Information

Name : นาง พิมพ์พิมล งามแข
Email : ngamkae_mal@hotmail.com
Phone : 081 6934084
FB : https://www.facebook.com/พิมพ์พิมล..งามแข
LINE ID : 099 5090730