พวงกุญแจจากใยกล้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นริศรา สีสว่างปวช.
2นางสาว ขวัญชนก นาคเกิดปวช.
3นางสาว อานิญชยา แสงดำปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์พวงกุญแจจากใยกล้วย เพื่อใช้เป็นของประดับตกแต่งกระเป๋า หรือพวงกุญแจ เพื่อให้หาได้ง่ายและเพิ่มความสวยงามให้กับสิ่งของ ใช้วัตถุดิบหลักคือ ใยกล้วยจากต้นกล้วย นำมาย้อมสี แล้วตากให้แห้ง เอาใยกล้วยมาพันรอบนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ทั้งสามนิ้ว จนได้ขนาดที่เราต้องการ และตัดใยกล้วยด้านข้างทั้งสองข้าง แล้วนำมาแต่งให้เป็นรูปกลมๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความสวยงาม น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายพาไปไหนมาไหนได้สะดวก ต้นทุนต่ำ ใช้วัสดุเหลือใช้ ที่หาได้ง่ายตามบ้านทั่วไป เป็นวัสดุธรรมชาติ สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งกุญแจ กระเป๋าให้สวยงาม
ใช้เป็นของประดับตกแต่ง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่ใช้ คือใยกล้วย ช่วยลดมลพิษ ลดขยะ จากวัสดุที่ย่อยสลายยาก สามารถทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับต้นเองได้

Contact Information

Name : นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
Email : ping5292@gmail.com
Phone : 0814725949
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ศรีวุฒิชาญ
LINE ID : 0814725949