ผลิตภัณฑ์ปลาระเบิด

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ติดทะเลมีปลาทะเลมากมายหลายพันธุ์และมี ราคาถูก ปลาหางแข็ง เป็นปลาที่มีเนื้อแน่น มีกลิ่นคาวน้อยมีไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายโดยนำมาผสมกับสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่นกระเทียม พริกไทย ตะไคร้ ใบมะกรูด ซึ่งมีสรรพคุณทางยารักษาโรคต่างๆและอีกทั้งยังช่วยดับกลิ่นคาวของปลา ซึ่งปลาระเบิด (Fish-bomb) สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นอาหารทานเล่นและยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอด ทางการค้าได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่แช่แข็ง ที่ประกอบด้วยเนื้อปลาและสมุนไพรไทย สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ในช่องแช่แข็ง
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่รับประทานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเสริมสมุนไพรให้เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลาระเบิด (fish-bomb) ในระดับมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง อรัญญา ปูนสุขคหกรรม
3นาง ธัญญารัตน์ รอถ้าคหกรรม
4นาง ติณณา ศุกระกาญจน์คหกรรม
5นาง อำพร นาคใหญ่คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อศัลยา เข็มจันทร์ปวช.
2นางสาว จิราวรรณ จิตรเที่ยงปวช.
3นางสาว สุกัญญา สุวรรณหงส์ปวช.
4นางสาว รุจิรา หมื่นศรีปวช.
5นาย ภานุกาญจน์ มั่นคงปวช.

Contact Information

Name : นางสาว น้ำฝน ชูพูล
Email : fbi_namfon@hotmail.com
Phone : 0922504868
FB : https://www.facebook.com/Namfon.Chupool
LINE ID : 0922504868