โต๊ะรีดผ้าอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันต์ จันเพชรสามัญ
2นาย ปัญญาวุฒิ อ่อนชาติสามัญ
3นาย เกียรติพงษ์ หลงละเลิงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทนงศักดิ์ แป้นเชียวปวส.
2นาย ยุทธพิชัย ฉิมาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถอำนวยความสะดวกและ ตอบสนองผู้ที่ต้องการใช้งานสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่ประหยัดพื้นที่และใช้งานได้หลากหลาย และส่งเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา โดยได้ออกแบบการประดิษฐ์โต๊ะรีดผ้าอเนกประสงค์ ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ้งได้พัฒนารูปแบบมาจากโต๊ะรีดผ้าแบบธรรมดา มาประยุกต์และคิดค้นหาวิธีการที่ท าให้สิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถน าไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีและนอกเหนือจากรีบผ้าได้แล้วยังสามารถไว้เก็บสิ่งของต่างๆโดยการใช้พื้นที่ว่างใต้โต๊ะรีดผ้าให้มีประโยชน์เลยดัดแปลงให้มีที่เก็บของเพิ่มเติมจากโต๊ะรีดผ้าแบบธรรมดาทั่วไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ้งได้พัฒนารูปแบบมาจากโต๊ะรีดผ้าแบบธรรมดา มาประยุกต์และคิดค้นหาวิธีการที่ทำให้สิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีและนอกเหนือจากรีบผ้าได้แล้วยังสามารถไว้เก็บสิ่งของต่างๆโดยการใช้พื้นที่ว่างใต้โต๊ะรีดผ้าให้มีประโยชน์เลยดัดแปลงให้มีที่เก็บของเพิ่มเติมจากโต๊ะรีดผ้าแบบธรรมดาทั่วไป
1. ได้โต๊ะรีดผ้าที่มีความสวยงามและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริง
3. โต๊ะรีดผ้าที่จัดทำนั้น มีผู้คนต้องการชื้อไปใช้งาน

Contact Information

Name : นาย อนันต์ จันเพชร
Email : anan.janpech@gmail.com
Phone : 0840617721
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : -