ม้ากระดกเขย่าขวดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประมวล บุญช่วยอุตสาหกรรม
2นาย ประยุทธิ์ อินทร์จันทร์อุตสาหกรรม
3นาย ประเสริฐ จันฝากอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรงค์ชัย เซงฟัดปวช.
2นาย ธนวัฒน์ เงินสมทองปวช.
3นาย วรพจน์ เก้าเอี้ยนปวช.
4นาย พัทธนันท์ ช่วยเกลี้ยงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นจุลินทรีย์กลุ่มดีมีประโยชน์คือที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งสามารถทำการเพาะเลี้ยงขยายขึ้นมาโดยการมีอัตราส่วนผสม ไข่ไก่ตีฟอง 1 โต๊ะ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1 ช้อนโต๊ะ น้ำสะอาด 1.5 ลิตร ใส่ในขวดพลาสติกนำไปวางกลางแจ้ง เขย่าขวด เช้า เย็นเพื่อให้จุลินทรีย์ขยายและโตได้เร็วยิ่งขึ้น ในกรณีทำหลายขวดของเกษตรกรไม่มีเวลาพอที่จะมาเขย่าขวด จึงได้มีแนวคิดที่จะประดิษย์อุปกรณ์สำหรับช่วยในเขย่าครั้งละหลายๆ ขวดและประหยัดเวลาได้มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ทำด้วยวัสดุธรรมชาติ(ไม้)
2.สามารถได้เขย่าขวดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ครั้งละ 26 ขวด(ขนาด 500 มล.)
3.สามารถใช้เท้าเหยียบให้กระดก ลดการก้มลงไปเขย่าขวด
1.ประหยัดเลาในการเขย่าขวด
2.ช่วยลดอาการเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องอยู่กลางแดดนานๆ

Contact Information

Name : นาย ประมวล บุญช่วย
Email : pbcpramual@gmail.com
Phone : 0815438118
FB : https://www.facebook.com/ประมวล..บุญช่วย
LINE ID : pbc822