สุ่มทะเล

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เมื่อก่อนมีแค่เสียมก็หาสัตว์ทะเลฝังทรายตอนนำ้ลดได้แล้วแต่ก็เฟนื่อกว่าจะได้ขุดเจอมั้งไม่เจอมั้งพอนำ้ขึ้นก็ต้องรอวันต่อไปแข่งกับเวลาแล้วแต่ดวงแล้วแต่ฟ้าจะให้ในช่วงเวลาสั้นจำกัดตอนนำ้ลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ป้องกันการมุดทรายเพิ่ม จำกัดเป้าหมาย จู่โจมได้เร็วและแม่นยำ ลดแรงลดเวลาขุด ไม่บาดเจ็บจากการป้องกันตัวของเหยื่อ
จับสัตว์ทะเลที่ฝังทราย เช่น กั้ง ปลิงทะเล หอยหวาน หอยกาบ หอยหลอด และหอยฝังทรายชนิดอื่นตามแต่ล่ะท้องที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ จันฝากอุตสาหกรรม
3นาย ปราโมทย์ ศรีอินทร์เกื้ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรพงศ์ กูมุดาปวส.
2นาย พงศธร ช่วยรัตน์ปวส.
3นาย ณัฐพล ยางทองปวส.

Contact Information

Name : นาย เฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์
Email : maxe555@hotmail.com
Phone : 0950376113
FB : -
LINE ID :