ดันไม่ตัน

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ใช้แบบเดิมก็แก้นำ้ตันในห้องนำ้ไม่หายสักทีจะรื้อทั้งระบบท่อก็งบไม่มีแถมถ้าลงทุนซ่อมแล้วรอยที่ซ่อมก็ยังเห็นชัดมองดูก็ไม่คุ้มซ่อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพิ่มระยะช่วงแรงดันของชุดหัวปั้มท่อนำ้ตันแบบเดิมๆทำให้เศษขยะหรือแม้ทรายที่ตันให้ท่อนำ้ไหลเสมือนใหม่
เป็นอุปกรณ์แก้อุดตันในท่อระบายนำ้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ จันฝากอุตสาหกรรม
3นาย ปราโมทย์ ศรีอินทร์เกื้ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จะรีร กูมุดาปวส.
2นาย วีระชัย ศรีพลปวส.
3นาย วิชญ์พล ปาโตปวส.

Contact Information

Name : นาย เฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์
Email : maxe555@hotmail.com
Phone : 0950376113
FB : -
LINE ID :