เครื่องช่วยขัดกระบอกเบรกหลังรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์สามัญ
3นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชานนท์ สันเพ็ชร์ปวส.
2นาย เมธาวี จันทร์ทองปวส.
3นาย ทัศน์พล เอียดชะตาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์ได้ไปออกไปฝึกงานในอู่ซ้อมรถยนต์ตางๆพวกผมได้เห็นการขัดกระเบรกแบบเดิมทีใช้มือในการขัดจึงทำให้กระบอกเบรกไม่เรียบและไม่เสมอกัน ดังนั้นนักวิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องช่วยขัดกระขอกเบรกหลังรถยนต์เพื่อให้อู่ซ้อมรถยนต์ต่างๆทำไปใช้และพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องช่วยขัดกระบอกเบรกหลังรถยนต์ที่สร้างขึ้นปรากฏว่าเครื่องช่วยขัดกระบอกเบรกหลังรถยนต์สามารถขัดกระบอกเบรกหลังรถยนต์ได้เรียบเสมอกันโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงสามรถสรุปได้ว่าเครื่องช่วยขัดกระบอกเบรกหลังรถยนต์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการตัดใบกล้วยตานีมาก
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตช่างยนต์ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการขัดทำความสะอาดกระบอกเบรก

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :