อุปกรณ์ช่วยถอดจุกขวดเหล้า

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การล้างและเก็บหน้ามีความจำเป็นมากเนื่องจากขวดที่ใช้จะมีระยะเวลาในการใช้งาน เมื่อใช้งานไปสักช่วงเวลาหนึ่ง จุกเหล้าก็จะหมดคุณภาพก็จะก่อให้เกิดการเสียหายขึ้นต่อขวดเหล้า โดยปกติแล้วช่างในสถานประกอบการจะถอดจุก โดยใช้ไขควงปากแบบถอดออกมาซึ่งต้องใช้ระยะเวลามากเพราะต้องใช้ความระมัดระวังในการถอดจุกเพื่อป้องกันไม่ให้จุกเหล้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยถอดจุกขวดเหล้านี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา ดังกล่าวข้างต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดประกอบถอดจุกขวดเหล้าที่สร้างขึ้นมาสามารถลดระยะเวลาและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับขวดเหล้า และสามารถถอดจุกได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ถอดจุกขวดเหล้า และสามารถนำไปประยุคย์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้าง และนำไปพัฒนาในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นได้
เพิ่มราคาในการขายขวดให้ได้ราคาดี และมีความสะดวกสบายในการถอดจุกขวด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์สามัญ
3นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหรัฐ อั้นซ้ายปวส.
2นาย สุทธิราช อ่อนสนิทปวส.
3นาย ทศพร เพชรฤทธิ์ปวส.

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :