อุปกรณ์ไล่ลมคลัทช์-เบรครถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการระบบทวิภาคีเป็นเวลา1 ปีได้สังเกตเห็นถึงปัญหาจริงในการไล่ลมคลัทซ์ในแต่ละครั้ง จะต้องใช้สองคนในไล่ลม โดยมีอีกคนหนึ่งเหยียบคลัชข้างบนอีกคนหนึ่งไล่ลมด้านล่าง ในการไล่ในแต่ละครั้งจะต้องเวลาค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนาน และบางอาจจะอันตรายกับร่างกายของผู้ทำการซ่อมรถได้ และเหตุผล ดังกล่าวผู้วิจัยจึงจัดทำอุปกรณ์พิเศษขึ้นมา เพื่อไล่ลมคลัทซ์-เบรก อย่างสะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถไล่ลมคลัทซ์ได้รวดเร๊ว
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ไล่ลมคลัทซ์-เบรก รถยนต์ จึงสร้างตัวดูดนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ใช้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระพงษ์ อั้นทองปวส.
2นาย กิตติกาณร์ มีสุขปวส.

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :