รถเข็นส่งของ2in1

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์จริงที่ได้นำไม้พาเลทเพื่อที่จะนำมาทำเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้เจอปัญหาในการที่จะแยกไม้พาเลทออกจากกันเพราะการคัดไม้ด้วยค้อนจะทำให้ไม้เกิดการแตกหักหรือเสียหายบ่อยครั้งและต้องใช้คนถึง2คนในการเคลื่อนย้ายไม้ และเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงจัดทำเครื่องมือพิเศษนี้ขึ้นมาชื่อว่ารถเข็นส่งของ2in1 สามารถแยกไม้ออกจากกันโดยไม้ไม่เกิดการแตกหักหรือเสียหายและเคลื่อนย้ายไม้พาเลทได้สะดวกและปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของรถเข็นส่งของ2in1มีลักษณะเป็นรูปตัวLมีสามเหลี่ยมเป็นตัวรับหน้าไม้อยู่ตรงปลายและสามารถประกอบรวมเข้าด้วยกันเป็นรถเข็นได้อีกด้วย
ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มช่างฝีมือด้านงานไม้ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการแยกไม้พาเลท ซึ่งช่วยให้การแยกไม้ได้โดยไม่เกิดการแตกหัก และสามารถช่วยลดระยะเวลาแยกไม้ให้น้อยลงด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัสกร ทองแก้วปวส.
2นาย วรกมล หยูหนูปวส.
3นาย นพรุจ เนียมสมปวส.

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :