คอนโดรองเท้า

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

คอนโดหมายถึงจัดเก็บรองเท้าที่คุณรักให้เป็นระเบียบสวยงาม ง่ายต่อการนำมาใช้ และประหยัดเนื้อที่ เหมาะสมกับบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หรู มีสไตล์ แบบโมเดล
จักเก็บรองเท้าให้สวยงามเป็นระเบียบแต่ประหยัดเนื้อที่หยิบใช้ง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ จันฝากอุตสาหกรรม
2นาย ศราวุธ ปูนสุขอุตสาหกรรม
3นาย ประยุทธิ์ อินทร์จันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล เกิดศรปวส.
2นาย นนทวัฒน์ คงสมปวส.
3นาย ศุภกิตต์ เพชรสุทธิ์ปวส.
4นาย ธนศักดิ์ สั้นเต้งปวส.

Contact Information

Name : นาย ประเสริฐ จันฝาก
Email : chanfark.p@gmail.com
Phone : 0831756741
FB : -
LINE ID :