อุปกรณ์ช่วยขอดเกล็ดปลาและคว้านไส้ปลา วก.ตรัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กอุตสาหกรรม
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย มนัส แก้วกูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนะ ชัยเพชรปวส.
2นาย ณัฐวุฒิ แม่น้ำปวส.
3นาย ภานุเดช โต๊ะหัสปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุกส่วนได้เรียบเรียงไว้อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ศึกทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้น พร้อมฝึกปฏิบัติทำอุปกรณ์ช่วยขอดเกล็ดปลาและคว้านไส้ปลา วก.ตรัง สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความสวยงาม ทนทานพอสมควร รับน้ำหนักมือได้พอสมควร ตัวอุปกรณ์มีน้ำหนักเบา ไม่หนักจนเกินไป เคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้สะดวก ต้นทุนต่ำ สามารถนำมาสร้างเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ลดการใช้อุปกรณ์หลายชิ้นเพื่อนำมาใช้ขอดเกล็ดปลา มีความสะดวกในการพกพาไปที่ต่างๆ ช่วยทำให้ทำปลาได้รวดเร็วขึ้น

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :