ขนมปอดควายมัลเบอร์รี่

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันขนมปอดควายเป็นขนมขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ซึ่งขนมปอดควายในสมัยก่อนจะมีขายในงานประจำปีของจังหวัดตรัง ปัจจุบันร้านขนมปอดควาย เริ่มน้อยลงมาก แต่เป็นอาหารที่น่าสนใจ นักเรียน นักศึกษาสามารถนำไปยึดเป็นอาชีพหลักเลี้ยงดูครอบครัวได้ และสามารถนำผลมัลเบอร์รี่หรือลูกหม่อน ผลไม้หนึ่งใน ตระกูลเบอร์รี่ที่นับวันยิ่งได้รับความนิยมในการรับประทานเพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น นักเรียน นักศึกษาเห็นผลไม้ชนิดนี้อยู่ในท้องถิ่นละแวกบ้าน จึงได้แนวคิดว่า ควรนำผลไม้ชนิดนี้ นำมาดัดแปลงเป็นส่วนผสมในขนมปอดควาย สร้างความแตกต่างจากขนมในตามท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งผลไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณเยอะ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์คิดค้นทำสูตรขนมปอดควายมัลเบอร์รี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นแผ่นแป้งห่อไส้ผสมน้ำสกัดมัลเบอร์รี่ในแป้งขนม
2.ลักษณะสีแป้งแตกต่างจากแป้งขนมปอดควายทั่วไป
ประโยชน์
1. สามารถนำมัลเบอร์รี่ที่เป็นผลไม้สุขภาพมาดัดแปลงในขนมปอดควายและมีรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภค
2. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการ และเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในปัจจุบัน
3. สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรวุฒิ หนูช่วยสามัญ
2นางสาว อาทิตยา จริยวิจิตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรจิรา สงครามปวช.
2นางสาว นันทิพร ดาหลายปวช.
3นางสาว กชกร เขาพรงปวช.

Contact Information

Name : นาย วีรวุฒิ หนูช่วย
Email : weerawutchem@hotmail.com
Phone : 0906626575
FB : https://www.facebook.com/วีระวุฒิ.หนูช่วย
LINE ID : 0906626575