ทอฟฟี่น้ำตาลจาก รสขนุน (Jackfruit & Nipa Palm Sugar Toffee)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรนุช ปรงแก้วสามัญ
2นาง พิมพ์พิมล งามเเขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศิริพล บุญญาสามัญ
4นางสาว ทิพรัตน์ พรหมมีสามัญ
5นาย เกียติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวนีย์ เป็ดทองปวส.
2นางสาว เวธนี บัวจุนปวส.
3นาย ณัฐพล พงษ์ศิริปวส.
4นางสาว อัสมา คุ้มบ้านปวส.
5นาย จุติศักดิ์ บุญมีประกอบปวส.
6นางสาว อรอุมา แซ่วุ้นปวส.
7นางสาว ทรรศนีย์ รักไทยปวส.
8นางสาว รุ่งไพลิน จันทร์มัดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตทอฟฟี่น้ำตาลจาก รสขนุนเเละเพื่อหารสชาติของทอฟฟี่น้ำตาลจาก รสขนุนที่ถูกใจของคนทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า การผลิตทอฟฟี่น้ำตาลจาก รสขนุน ได้รสชาติที่อร่อยถูกปากผู้ชิม โดยใช้วัตถุดิบในการทำที่สดใหม่ทุกส่วนผสม มีคุณค่าทางโภชนาการ มีต้นทุนในการผลิตไม่สูง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ได้ชิมหรือผู้ซื้อ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งได้เเก่ ในด้านรสชาติ ด้านความสดของวัตถุดิบ ที่นำมาเป็นส่วนผสมเเละด้านราคามีความเหมาะสมเมื่อเที่ยบกับคุณภาพตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นทอฟฟี่ที่ทำเเบบวิธีโบราณ
2. เป็นของทานขบเคี้ยวที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
3. ราคาประหยัด
1. เป็นของขบเคี้ยวทานเล่นได้ทุกเทศกาล
2. นำไปให้เป็นของฝากได้ทุกเทศกาล
3. ถูกสุขลักษณะเเละปลอดภัย

Contact Information

Name : นางสาว อรนุช ปรงแก้ว
Email : oranuch.1960@gmail.com
Phone : 0956735235
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : 0956735235