โครงการคอนโดตากอาหาร

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในสภาวะของโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการศึกษา และทางด้านเทคโนโลยีทำให้มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก เนืองจากการตากปลาในปัจจุบันต้องตากกลางแจ้งเพื่อช่วยลดภาระและความยุ่งยาก เพื่อประหยัดเวลาในการไล่แมลง และสัตว์ที่เป็นสิ่งรบกวน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นตาข่ายโปร่ง สามารถมองเห็นอาหารได้
2.สามารถพับเก็บได้
3.ระบายอากาศได้ดีทำให้อาหารแห้งสนิท
4.มีขาตั้งทำให้อาหารไม่สกปก
5.มีซิปทำให้ใส่อาหารได้ง่าย
1.ทำให้ความชื้นลดลงเร็วกว่าปกติ
2.แมลงและสัตว์ไม่รบกวนอาหารที่ตากไว้
3.ลดเชื้อโรคที่มาจากสัตว์ที่มาตอมอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนัชญา อ่อนเหลือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มิรันตี ทุ่ยอ้นปวช.
2นางสาว อทิตยา ชัยแป้นปวช.
3นางสาว สิริวิมล แย้มเนตรปวช.

Contact Information

Name : นาง ธนัชญา อ่อนเหลือ
Email : Saotanatchaya@hotmail.com
Phone : 0966916536
FB : https://www.facebook.com/Tanatchaya.Onluer
LINE ID : 0966916536