ประปาไร้ถัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวัฒน์ หมวกชุมบกอุตสาหกรรม
2นาย ธวัชชัย สุขสันติดิลกอุตสาหกรรม
3นางสาว อาฟรีดา ดรอแมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มูฮำมัดโซฟีร กามะปวส.
2นาย อับดุลรอซะ เจ๊ะมามุปวส.
3นาย โซเฟียน สะดาวาปวส.
4นาย ตามีซี มะแซปวส.
5นางสาว ซุรัยยา ซูหะแลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัญหาในการใช้งานปั้มอัตตโนมัติคือเมื่อเกิดการรั่วไหลในระบบ ปั้มจะทำงานตลอดเวลา ส่งผลให้ ปั้มมีอายุการใช้งานที่สั้นลง เพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ออกแบบระบที่สามารถทำงานได้เหมือนกับปั้มอัตตโนมัติแต่ ไม่สร้างความเสียหายให้กับตัวปั้มเมื่อเกิดการรั่วไหลขึ้นในระบบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปั้มน้ำทำงานเมื่อเปิดวาล์วน้ำและจะหยุดทำงานเมื่อปิดวาล์วน้ำโดยใช้สวิทช์ซึ่งติดตั้งอย
ู่ที่วาล์วน้ำเป็นตัวควบคุม
1. สามารถใช้งานในที่ไม่มีระบบประปา

Contact Information

Name : นาย ธีรวัฒน์ หมวกชุมบก
Email : tungkla2@gmail.com
Phone : 0862844573
FB : -
LINE ID : 65092912