เครื่องปอกสายเคเบิลขนาด 185 ตร.มม. แบบโยก 10-45 องศา

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สายไฟฟ้าแรงสูงขนาด185 ตร.มม. เป็นสายไฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้มากที่สุดในระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้า33 kV มีฉนวนที่แข็งและเหนียวมาก การปอกสายมีอันตรายและใช้เวลามาก จึงพัฒนาเครื่องปอกสายฯที่ใช้การหมุนแบบ 360 องศา เปลี่ยนเป็นแบบโยก10-45 องศา นำหลักการทำงานของตลับลูกปืนหมุนทางเดียวมาเป็นกลไก มีด้ามจับเป็นตัวโยก จากศึกษาความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด เครื่องปอกสายฯ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานด้านแก้ไฟฟ้าขัดข้องและด้านกลุ่มฮอตไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยลดปัญหาการปอกสายภายในพื้นที่แคบหรือบริเวณพื้นที่จำกัด ประหยัดเวลาในการปอกฉนวนสายไฟแรงสูง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ใช้แรงในการปอกสายน้อยกว่ามีดปอกสายแบบเก่าและใบมีดสามารถถอดเปลี่ยนได้
2 รอยใบมีดที่ปอกสายมีความสม่ำเสมอมากกว่ามีดแบบเก่าจนสามารถนำเปลือกสายที่ปอกนำไปพันลูกถ้วยก้านตรงต่อหรือใช้พันสายแรงสูงเพื่อช่วยลดการพันเทปแรงสูงได้
3 สามารถป้องกันอันตรายจากคมตัวนำปลายสายจากการปอกสาย
4 สามารถป้องกันการ induced การปอกสายใต้ไลน์ 115 kV
ใช้สำหรับปอกสายสายเคเบิลขนาด 185 ตร.มม. ซึ่งเป็นสายไฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำมาใช้มากที่สุดในระบบจำหน่ายสำหรับแรงดันไฟฟ้า 33 kV

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรพัฒน์ ลิ่มทองอุตสาหกรรม
2นาง ชวนชม ลิ่มทองอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ ยุทธิวัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย สามารถ หนูพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย สุภกิจ สัพโรจน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธฤต เชื้อเอี่ยมปวช.
2นาย อติวิชญ์ นาคคงปวช.
3นาย ภูวนาถ ดิษฐ์อำไพปวช.
4นาย เกียรติศักดิ์ เดชบำรุงปวช.
5นาย นลธวัช ดัชนีปวส.
6นาย ลาภิศ อุดมวิศวกุลปวส.
7นาย พัสกร พรมพัตรปวส.
8นาย วิทวัส บรรจงช่วยปวส.
9นาย ณัฐกุล สว่างพงศ์ปวส.

Contact Information

Name : นาย จิรพัฒน์ ลิ่มทอง
Email : jirapat6262@gmail.com
Phone : 0835244469
FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001337986571
LINE ID : ่jirapat6262