อุปกรณ์บรรจุข้าวเปลือกใส่กระสอบ

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการทำนาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะได้ข้าวมาบริโภค ซึ่งในการบรรจุภัณฑ์ก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการบรรจุข้าวเปลือก ผู้ผลิตจึงคิดค้นอุปกรณ์บรรจุข้าวเปลือกใส่กระสอบเพื่อความรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถบรรจุข้าวเปลือกใส่กระสอบได้
สามารถบรรจุข้าวเปลือกใส่กระสอบได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชเนศ ไชยยศสามัญ
2นาย ดำรงค์ ขำเอียดอุตสาหกรรม
3นาย ทวี แก้วแกมทองอุตสาหกรรม
4นาย สมเกียรติ วาดอักษรอุตสาหกรรม
5นาย ธวัช อินทรัสพงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีรพงศ์ ชูสังข์ปวช.
2นาย อันวัร รักดีปวช.
3นาย แวสะมะแอ ดาโอ๊ะปวช.

Contact Information

Name : นาง คณิตา ซิ้วเตี้ย
Email : kanita3012@gmail.com
Phone : 063-9451008
FB : https://www.facebook.com/kanita.Tong
LINE ID :