แยมชมพู่พลาสติก

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สรุปผลการทำผลการวิจัยสิ่งประดิษฐ์แยมชมพู่พลาสติก พบว่า ชมพู่พลาสติก เป็นพืชทางยา เมื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารประเภทอาหารหวานแล้วรับประทานกับขนมปังมีประโยชน์ต่อร่างกาย หวาน หอม รสชาติอร่อย มีประโยชน์จากสมุนไพรช่วยชลอความชรา ช่วยบำรุงผิวพรรณ แก้เลือดออกตามไรฟัน ป้องกันโรคหวัด แก้ไข้ ช่วยบำรุงกระดูก ช่วยบำรุงฟัน ช่วยระบบขับถ่าย แก้ท้องเสีย ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยลดคอเรสเตอรอล ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย แก้กระหายน้ำ ช่วยบำรุงสายตา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้รับประทานเป็นอาหารประเภทอาหารหวาน เป็นอาหารว่าง เพื่อสุขภาพและมีสรรพคุณทางยา แก้เลือดออกตามไรฟัน ป้องกันโรคหวัด แก้ไข้ ช่วยบำรุงกระดูก ช่วยบำรุงฟัน ช่วยระบบขับถ่าย แก้ท้องเสีย ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยลดคอเรสเตอรอล ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย แก้กระหายน้ำ ช่วยบำรุงสายตา
2. สามารถทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัว
แก้เลือดออกตามไรฟัน ป้องกันโรคหวัด แก้ไข้ ช่วยบำรุงกระดูก ช่วยบำรุงฟัน ช่วยระบบขับถ่าย แก้ท้องเสีย ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยลดคอเรสเตอรอล ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย แก้กระหายน้ำ ช่วยบำรุงสายตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กมลมาศ หมาดหมานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อัจฉริยา พิชัยรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วิชัย มาศโอสถอุตสาหกรรม
4นาย สันติชัย บรรจงแต้มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฑามาศ เครือคงปวช.
2นางสาว รัตนา โสเชื้อปวช.
3นางสาว ตอฮิเราะฮ์ สาราดปวช.
4นางสาว รัตติกาล หนูให้ปวช.
5นางสาว มณีกานต์ ชูพุทธปวช.
6นางสาว อารีญา นวลจันทร์ปวช.
7นางสาว นฤมล โพธิ์หล้าปวช.
8นาย เอกราช สุขสวัสดิ์ปวช.
9นางสาว ปริชญา อุทัยรัตน์ปวช.
10นางสาว สุภาพร ขาวแขกปวช.

Contact Information

Name : นาง กมลมาศ หมาดหมาน
Email : aewaewdelda@gmail.com
Phone : 0840537196
FB : https://www.facebook.com/Kamonmas.Hmadhman
LINE ID : 0840537196