ปั้มลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ขิ้นงานปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นมีจุดประสงค์ เพื่อใช้ในงานบริการตรวจเช็คและเติมลมยางเนื่องจากในปัจจุบัน จะประสบปัญหาขยะล้นเมือง บางประเทศนำขยะมารีไซเคิลแล้วนำมาใช้ใหม่แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านขยะอยู่รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่เสื่อมถอย ราคาของทุกอย่างแพงขึ้นรวมถึงอุปกรณ์ช่างในด้านต่างๆด้วยจึงทำให้เวลาที่จะซื้ออะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนเสมอทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะทำโครงการเครื่องปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นโดยมีคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเป็นตัวอัดลมและใช้ถังน้ำยาแอร์เป็นตัวเก็บลมเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้และมีประสิทธิภาพอาจเทียบเท่ากับถังลมสำเร็จขนาดเล็กๆสามารถอัดลมได้ถึง60-70ปอนด์ น้ำหลักเบา และเสียงเงียบมาก จึงทำให้เครื่องปั๊มลมมีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเติมลมยาง
2. เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ และสะดวกในการใช้งาน
1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเติมลมยาง
2. เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ และสะดวกในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติพงษ์ หลงละเลิงอุตสาหกรรม
2นาย อนันต์ จันเพชรอุตสาหกรรม
3นาย ปัญญาวุฒิ อ่อนชาติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาวุฒิ สุขดำปวส.
2นาย วรเมธ ไชยการปวส.

Contact Information

Name : นาย เกียรติพงษ์ หลงละเลิง
Email : kokiatt@hotmail.co.th
Phone : 0872699140
FB : https://www.facebook.com/kokiatt.kiatt
LINE ID :