ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ด

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีโรงเรือนเพาะเห็ดมากมายที่ประสบผลสำเร็จแต่ก็ยังมีปัญหาในการรดน้ำและควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเห็ดเพราะเห็ดจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสม ถ้าหากอุณหภูมิต่ำเกินไปก็จะทำให้หัวเชื้อเห็ดขึ้นราแต่ถ้าอุณหภูมิสูงมากเกินไปเชื้อเห็ดก็จะตายส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่งแท้จริงอาการที่เกิดขึ้นกับเฃื้อเห็ดที่ได้กล่าวมาสามารถป้องและลดความเสียหายได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเราจึงจัดทำอุปกรณ์นี้ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ด ได้โดยอัตโนมัติ
1.สามารถควบคุมการรดน้ำได้โดยการวัด อุณหภูมิของโรงเรือน
2.สามารถควบความอากาศภายในโรงเรือนโดยการวัดความชื้น
3.สามารถลด การเสียหายของก้อนเชื้อเห็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภานุพงศ์ ทองหอมอุตสาหกรรม
2นาย สากลรัตน์ เสนีย์อุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ศรีเพชรอุตสาหกรรม
4นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์สองแก้วอุตสาหกรรม
5นาย เจษฎา ขวัญทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุพงศ์ ทองหอมปวช.
2นาย อดิศักดิ์ เอียดสีปวช.
3นาย ธนพงษ์ บ้านโคกปวช.
4นาย อานนท์ อ่อนทองปวช.

Contact Information

Name : นาย ภานุพงศ์ ทองหอม
Email : panupong4526@gmail.com
Phone : 0936345272
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : -