อุปกรณ์ปลูกย้ายต้นอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประยุทธิ์ อินทร์จันทร์อุตสาหกรรม
2นาย ประมวล บุญช่วยอุตสาหกรรม
3นาย ประเสริฐ จันฝากอุตสาหกรรม
4นางสาว ทิพรัตน์ พรหมมีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อารัญ ขวัญแก้วปวช.
2นาย ณัฐพงศ์ พรมทองปวช.
3นาย เสกสรร นาเลื่อนปวช.
4นาย คมศร ต่อกรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการเห็นชาวบ้านเกษตรกรทั่วไป โดยใช้ ช้อนขุดต้นอ่อนของพืชผักไปปลูก แล้วได้เห็น ปัญหาดินจะหลุดร่วงออกจากต้นอ่อนทำให้รากต้นอ่อนขาด และเมื่อยล้าต้นขาจากการนั่งยองๆเวลานานเป็นผลทำให้งานช้าด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสร้างอุปกรณ์ปลูกย้ายต้นอ่อน โดยทำการวิจัยในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านเกษตรกรทั่วไปและชาวสวนที่จะนำอุปกรณ์ปลูกย้ายต้นอ่อน ไปใช้ในการปลูกย้ายต้นอ่อนของพืชผักต่างๆเพื่อได้งานเร็วขึ้นตรงกับความต้องการและเพิ่มผลผลิตจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจนำอุปกรณ์ปลูกย้ายต้นอ่อน ไปสู่ธุรกิจปลูกพืชไร่ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ปลูกย้ายต้นอ่อนที่แข็งแรงน้ำหนักเบาใช้ง่ายพกพาสะดวกทำจากโลหะราคาถูก
1. ใช้งานปักขุดต้นอ่อนไปปลูกในแปลง
2. ทำให้ลดระยะเวลาในการปลูกย้ายได้ดี
3. ได้ลดการเมื่อยล้าจากการนั่งยองๆขุดต้นอ่อน
4. ได้รับความสะดวกสบายในการปลูกย้ายต้นอ่อนโดยไม่ต้องก้มหรือลุกนั่ง

Contact Information

Name : นาย ประยุทธิ์ อินทร์จันทร์
Email : prainchan@gmail.com
Phone : 0858971805
FB : https://www.facebook.com/ประยุทธิ์.อินทร์จันทร์
LINE ID :