เครื่องถอดปั๊มน้ำมัน Common Rail Izusu D-Max

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวุฒิ น้ำเยื้องอุตสาหกรรม
2นาง ไอลดา น้ำเยื้องอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์พิพัฒน์ ทองชูปวช.
2นาย อรรถพล ดำสีปวช.
3นาย ธนาวัฒน์ สุนทรผลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเครื่องยนต์ของรถกระบะเป็นเครื่องยนต์ระบบ Common Rail ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งรถกระบะทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะเป็นเครื่องยนต์ Common Rail และที่นิยมมากที่สุดคือรถกระบะของยี่ห้อ Isuzu D-Max ซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ Common Rail เช่นเดียวกัน ในส่วนของเครื่องยนต์เมื่อเราใช้เป็นเวลานานระบบน้ำมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องแรงดันน้ำมันตก หรือปั๊ม Common Rail แตก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะถอดปั๊มน้ำมัน Common Rail ออกมาซ่อมซึ่งการถอดปั๊มน้ำมัน Common Rail มีขั้นตอนเยอะแยะมากหมาย ไม่ว่าจะเป็นการถอดโซ่ขับปั๊ม หรือการตั้งมาร์ค ต้องใช้เวลาในการถอดที่นาน จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและได้คิดค้นสร้างเครื่องมือถอดปั๊มน้ำมัน Common Rail Isuzu D-Max เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการถอดปั๊มน้ำมัน Common Rail Isuzu D-Max
1. ได้เครื่องมือถอดปั๊มน้ำมัน Common Rail Isuzu D-Max 1ชุด
2. สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

Contact Information

Name : นาย ธีรวุฒิ น้ำเยื้อง
Email : Wutcaptain.57@gmail.com
Phone : 0889901492
FB : https://www.facebook.com/์Numyuang@hotmail.com
LINE ID : 0889901492