เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สากลรัตน์ เสนีย์สามัญ
2นาย สมศักดิ์ ศรีเพชรสามัญ
3นาย เจษฎา ขวัญทองสามัญ
4นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์สองแก้วสามัญ
5นาย จิรายุทธ ทองปานสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฏิ์ สินฝาดปวช.
2นาย เชาวลิต นาตาร่วงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีจำนวนหลากหลายอาชีพประกอบไปด้วย ซึ่งในแต่ละประเภทของสัตว์เลี้ยงมีการใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลตู้ฟักไข่จากสื่อออนไลน์ ซึ่งตู้ฟักไข่ที่มีอยู่แล้วโดยข้อมูลที่ได้ศึกษา พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติสำหรับการควบคุมตู้ฟักไข่อัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว ยังขาดความสามารถที่จำเป็นในการควบคุม การฟักไข่ เช่น ไม่มีการแจ้งเตือนหรือแสดงผลเมื่อถึงกำหนดเวลา ส่องไข่เพื่อดูเชื้อภายในไข่เมื่อฟักไปได้ 7 วัน และ 14 วัน ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องฟักไข่อัตโนมัติสามารถช่วยให้การฟักไข่ได้ในปริมาณมากและสะดวกแก่การใช้งาน
สามารถสั่งงานผ่านแอพ Blynk
ช่วยให้ลูกไก่มีโอกาสรอดตายสูงขึ้น
ได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องฟักไข่อัตโนมัติและศึกเกี่ยวกับวงจร Arduino
ได้สร้างชุดควบคุมการฟักไข่อัตโนมัติ
ได้การพัฒนาและการวิจัยของเครื่องฟักไข่อัตโนมัติ

Contact Information

Name : นาย สากลรัตน์ เสนีย์
Email : hs9tqs@gmail.com
Phone : 0904895759
FB : -
LINE ID :