ซองใส่ทิชชูโบว์คู่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัญชรี แซ่ภู่คหกรรม
2นางสาว สุปรียา อูมาคหกรรม
3นางสาว พาตีเม๊าะ ดะแซเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว สุดารัตน์ บุญรักษ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อณัตญา ไฝ่เส้งปวช.
2นางสาว เรณู ทองคำปวช.
3นางสาว ปิยดา สาแมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผ้าปาเต๊ะ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีลวดลายสวยงาม เป็นเครื่องแต่งกายใช้นุ่งสำหรับสุภาพสตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในอดีตจนถึงปัจจุบัน และในบางพื้นที่ยังคงใช้กันอยู่ การแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหลมมลายู ก่อนที่ผ้าปาเต๊ะจะถูกลืมและหายไปจากวัฒนธรรม ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นความสำคัญ และมองเห็นศิลปะความงดงามของผ้าปาเต๊ะ และต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีเอาไว้ให้คงอยู่กับเราตลอดไป จึงได้นำผ้าปาเต๊ะมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ซองใส่ทิชชู กล่องใส่ทิชชู กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เหรียญ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไปได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Duo roll bow tissue จากผ้าปาเต๊ะ สามารถใส่ทิชชูม้วนได้ทั้ง 2 ช่อง คือ แบบช่องเดียวและสองช่อง สามารถใช้งานได้ทั้งสองช่อง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ มีลวดลายที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผ้าปาเต๊ะ สามารถใช้แขวนในงานแต่งงาน แขวนตกแต่งในห้องนอน ห้องน้ำต่าง ๆ และสามารถถอดซักทำความสะอาดได้ง่าย
1.เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัฑ์
2.เพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น
3.สามารถวาสงจำหน่ายในท้องตลาดได้
4.สามารถสร้างเป็นอาชีพใหม่

Contact Information

Name : นางสาว อัญชรี แซ่ภู่
Email : ancharee1@hotmail.com
Phone : 0831917971
FB : https://www.facebook.com/ancharee
LINE ID : 0810959511