ชุดทดสอบหัวฉีด EFI

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ความคิดริเริ่มในการสร้างชุดทดสอบหัวฉีด EFI โดยเริ่มจากการสังเกตเห็นในการที่ ช่างทำการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และการที่ช่างทำงานนั้นจึงอยากให้เกิดความปลอดภัย จึงทำให้เกิดความคิดขึ้นมาที่จะช่วยช่างให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นชุดทดสอบหัวฉีด EFI ขึ้นมา โดยให้ชุดทดสอบหัวฉีด EFI นี้สะดวกต่อการใช้งานและ ปลอดภัย ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทดสอบหัวฉีด EFI ได้เป็นอย่างดี
1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ช่างที่ปฎิบัติงานทางด้านยานยนต์
2. สะดวก ใช้งานง่าย และปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระชัย ชูชื้นอุตสาหกรรม
2นาย ปริญญา พิสัยพันธ์อุตสาหกรรม
3นาย ยุทธนา จันทศิลาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เทพบุตร ประเสริฐพรปวช.
2นาย สิทธิกร นิ่มนวลปวช.
3นาย โชคชัย อาคาวัฒนะปวช.

Contact Information

Name : นาย ธีระชัย ชูชื้น
Email : Teerapicha@gmail.com
Phone : 0619299809
FB : https://www.facebook.com/Teerachai
LINE ID : -