กุ้งจ๋า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กุ้งจ๋า ขนมขบเคี้ยวแคลเซียมสูง ผลิตจากกุ้งฝอยน้ำจืด อุดมด้วยไคตินและไคโตซานช่วยลดคอเรสเตอรอลในเส้นเลือด โดยไม่ใช้น้ำมันในกระบวนการผลิต ไร้สารเคมี ไม่มีผงชูรส วัตถุกันเสีย มีเคมี กลิ่นสังเคราะห์มีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นขนมทานเล่นเคี้ยวกรอบกินเพลิน ภายใต้สโลแกน อร่อยดี มีประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในปัจจุบัน Trend รักสุขภาพได้รับความสนใจมากขึ้น ผู้คนหลีกเลี่ยง ที่จะไม่รับประทานอาหารที่เติมแต่งสารปรุงแต่งอาหาร และสนใจอาหารที่ดีต่อสุภาพ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฏฐ์ชานนท์ ศรีวรรณะสามัญ
2นาง สุลี พุ่มไพบูลย์สามัญ
3นาย อรรธิชัย แสนดาสามัญ
4นางสาว ช่อผกา บัวก่ำสามัญ
5นางสาว สุนิสสา ประสมทรัพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธันยภรณ์ ศรีหาบุญมาปวส.
2นางสาว ฟ้าใหม่ มุตตะสัตย์ปวส.
3นางสาว ธวัลรัตน์ จันทิหล้าปวส.
4นางสาว สุพัชรี ยาทีปวส.
5นางสาว พรวลัย ชุพรสวัสดิ์ปวส.
6นางสาว สุวรรณภา คำแสนปวส.
7นางสาว สลิลทิพย์ โพธินันท์ปวส.
8นางสาว ชลาลัย ผ่านชมภูปวส.
9นางสาว สุภาวดี หิรัญโทปวส.
10นางสาว กฤติมา ดวงแพงมาตย์ปวส.

Contact Information

Name : นาย ณัฏฐ์ชานนท์ ศรีวรรณะ
Email : topfee12036@hotmail.com
Phone : 0619549532
FB : -
LINE ID :