เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปิยะดา เดชประทุมอุตสาหกรรม
2นาย ปัถพงษ์ ปานสุนทรอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. มีสุข มนัสสีลาอุตสาหกรรม
4นางสาว กฤติยาภรณ์ ซ่อนกลิ่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรยุทธ ปาสาริตะปวช.
2นาย ภูริภัทร เหมฬาปวช.
3นางสาว สุกุลณา สารสุขปวช.
4นาย ภูรินท์ อินทรแสงปวช.
5นาย พสธร อ่วมเจริญปวส.
6นาย ชัยยันต์ แก้วสุขโขปวส.
7นาย จีระศักดิ์ บุญคงปวส.
8นางสาว ออลญา อาจด่อนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารถตัดหญ้าแบบเดินตามโดยใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ให้เปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เพื่อทำการตัดหญ้าในสวนหย่อมหรือสนามหญ้าหน้าบ้านให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม เพราะการตัดหญ้ากลางแดดอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงและสัตว์มีพิษต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถตัดหญ้านี้มีการบังคับควบคุมแบบไร้สายเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน สามารถควบคุมได้รัศมีไม่เกิน 50 เมตร ระยะเวลาในการตัดหญ้าไม่เกิน 90 นาที
ใช้สำหรับงานกลางแจ้ง สามารถตัดหญ้ากลางแดด และสามารถใช้ในสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการพบเจอสัตว์มีพิษ

Contact Information

Name : นางสาว ปิยะดา เดชประทุม
Email : pongpotatoo@gmail.com
Phone : 0892207587
FB : https://www.facebook.com/Krupokpong
LINE ID : piyada_1987