เครื่องควบคุมไฟส่องสว่างทางเดินและอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยสมาร์ทโฟนและรีโมทคอนโทรล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูลอุตสาหกรรม
2นาย พชรพิชญ์ สระแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มนัชญา ศาลาดีปวช.
2นาย ชัยเจริญ โซ่เงินปวช.
3นาย คมพัชญ์ ธนพิกุลพันธ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากการไม่มีไฟส่องสว่างทางเท้าบริเวณด้านหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ในยามเย็นหรือค่ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้าย การลืมปิด-เปิดไฟบริเวณด้านหน้าแผนกเพื่อป้องกันการโจรกรรมสิ่งของ การปิด-เปิดตู้น้ำดื่มเย็นแบบถังคว่ำเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายในกรณีที่ไม่มีน้ำในถัง รวมถึงปั๊มน้ำที่ไม่ต้องทำงานในวันหยุด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสถานศึกษาและที่สาธารณะ แต่ถ้าสามารถควบคุมได้อย่างเป็นระบบและเป็นระบบอัตโนมัติจะเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงาน เพื่อไม่ให้ต้องเสียไปอย่างไร้ค่า มีประโยชน์มากขึ้น รวมถึงประหยัดงบประมาณ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ควบคุมไฟส่องสว่างทางเดิน โดยเมื่อมีคนเดินผ่าน ไฟส่องสว่างทั้ง 4 ดวงจะติดเรียงกันไปทีละดวงตามแนวการเดินแบบลำดับ และดับทีละดวงแบบลำดับเช่นกัน เมื่อเดินถึงจุดหมาย หากไม่เดินถึงจุดหมายในระยะเวลา 1 นาที ไฟส่องสว่างทั้ง 4 ดวงก็จะดับเองแบบอัตโนมัติ
2. ควบคุมให้ไฟส่องสว่างทางเดินทั้ง 4 ดวง ติดสว่างตลอด ในกรณีที่ต้องการแสงสว่างทั้งบริเวณ
3. ควบคุมให้ไฟส่องสว่างทางเดินทั้ง 4 ดวง ติดกระพริบ ตามรูปแบบที่ต้องการเพื่อความสนุกสนาน
4. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ตู้น้ำดื่ม ปั๊มน้ำ ไฟส่องสว่าง
5. การควบคุมทั้งหมดสามารถควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน รีโมทคอนโทรล ตั้งเวลาแบบอัตโนมัติ รวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงอย่าง Amazon Echo และ Google Home เป็นต้น
1. มีไฟส่องสว่างทางเดินเข้าแบบอัตโนมัติแบบมีสไตล์ เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายยามเย็นหรือมืดค่ำ
2. ลดปัญหาการปิด-เปิด ไฟแสงสว่างด้านหน้าแผนก ตู้น้ำดื่มเย็น และปั๊มน้ำ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
3. เป็นไฟส่องส่องบริเวณลานด้านหน้าแผนกเมื่อยามมีกิจกรรม เช่น งานเลี้ยงในตอนค่ำ

Contact Information

Name : นาย สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
Email : sorawishchai@gmail.com
Phone : 0956241995
FB : https://www.facebook.com/sorawishchai
LINE ID : sorawishchai