โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้ผลไม้อบแห้งข้าวไรซ์เบอรี่(Riceberry Dried Fruit Cookie)พร้อมบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิดาภา เสาร์หมื่นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กานต์พิชชา กลิ่นทับปวช.
2นางสาว ชลลดา สมเทศปวช.
3นางสาว ศุภารัตน์ ค้ำจุนวนาปวช.
4นางสาว แสงเงิน บุญสู้ปวช.
5นางสาว เจนจิรา เอลึกู่ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์คุกกี้ผลไม้อบแห้งข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry Dried Fruit Cookie) พร้อมบรรจุภัณฑ์ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษษวิธีการทำคุกกี้จากข้าวไรซ์เบอรี่และผลไม้อบแห้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานคุกกี้แต่ประสบปัญหากับวัตถุดิบที่มีผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เนยสด คุกกี้ช็อกโกแลตต่างๆ ล้วนแล้วแต่ผลเป็นร้ายทำลายสุขภาพต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้โดยได้นำแป้งจากข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผสมกับผลไม้อบแห้งที่สามารถให้วิตามินแก่ร่างกายและคุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้างสูงแก่ผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของผลงานถือเป็นคุกกี้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอาหารประทานเล่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่และผลไม้อบแห้งที่สามารถเพิ่มวิตามินที่มีคุณค่าสูงต่อร่างกาย
1. สามารถทดลองผลิตผลิตภัณฑ์อาหารคุกกี้ผลไม้อบแห้งข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry Dried Fruit Cookie) พร้อมบรรจุภัณฑ์
2. สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. สามารถเป็นแนวทางผลิตสินค้าออกสู่ตลาด

Contact Information

Name : นางสาว จิดาภา เสาร์หมื่น
Email : on-u-ma_aoi@hotmail.com
Phone : 0946174441
FB : https://www.facebook.com/jidapa.saomeun
LINE ID : belovedjida