โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวพองหม่าล่า(Mala Puffed Rice)พร้อมบรรจุภัณฑ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวพองหม่าล่า (Mala Puffed Rice) พร้อมบรรจุภัณฑ์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทำข้าวพองรสชาติที่แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการจะรับประทานข้าวพองรสชาติที่แตกต่างไปจากเดิมและให้ความสะดวกต่อการรับประทาน ข้าวพองเป็นขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวเหนียวตากแห้งทอดให้พองผสมกับน้ำตาลอัดเป็นแผ่น แต่เนื่องจากสมัยนี้ข้าวพองไม่ค่อยเป็นที่นิยม จึงมีการคิดออกแบบข้าวพองในรสชาติใหม่ ซึ่งผู้คนในสมัยนี้มักจะชอบรับประทานรสจัดหรือรสเผ็ด นั่นก็คือ หม่าล่า เป็นเครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเผ็ด ซึ่งข้าวพองหม่าล่า (Mala Puffed Rice) นี่ วัตถุดิบที่ใช้ในการทำข้าวพองหม่าล่านั้นมีคุณประโยชน์ช่วยขับลมในลำไส้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นการนำข้าวเหนียวเป็นทรงกลมแล้วผัดให้เพิ่มพริก หม่าล่าเพื่อผสมกับข้าวเหนียว โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อชักชวนคนไทยให้อนุรักษ์ขนมไทย และขนมนี้มีให้เพื่อประโยชน์มากมายและสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
1. สามารถทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวพองหม่าล่า ( Mala puffed rice ) พร้อมบรรจุภัณฑ์
2. สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. สามารถเป็นแนวทางการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิดาภา เสาร์หมื่นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวลักษณ์ ใจคำปวช.
2นางสาว ธัญลักษณ์ ผักหวานปวช.

Contact Information

Name : นางสาว จิดาภา เสาร์หมื่น
Email : on-u-ma_aoi@hotmail.com
Phone : 0946174441
FB : https://www.facebook.com/jidapa.saomeun
LINE ID : belovedjida