โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เจลบรรเทาปวดจากผักบุ้ง(Morning Glory Gel)พร้อมบรรจุภัณฑ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์เจลบรรเทาปวดจากผักบุ้ง (Morning Glory Gel) พร้อมบรรจุภัณฑ์ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทำเจลสมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ประสบปัญหากับอาการแมลงสัตว์กัดต่อยและแผลสดจากน้ำร้อนลวก เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยหรือไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้คือ ยา เพื่อใช้รักษาแต่ ยาสมัยนี้มีความจำเจและไม่มีความแปลกใหม่ ซึ่งเจลบรรเทาอาการปวดจากผักบุ้ง (Morning Glory Gel) นี้ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าหากใช้เจลบรรเทาปวดจากผักบุ้ง อาการปวดจะหายได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีกลิ่นที่หอมสดชื่นใช้ดมเวลามีอาการวิงเวียนศีรษะได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เจลสมุนไพรจากผักบุ้ง เป็นเจลแก้อาการฟกช้ำ แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก และ แมลงสัตว์กัดต่อย ตัวเจลจะมีสีเขียวอ่อนและใส มีกลิ่นหอมของผลไม้
1. สามารถทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์เจลผักบุ้งบรรเทาปวด (Morning Glory Gel)
พร้อมบรรจุภัณฑ์
2. สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. สามารถต่อยอดผักพื้นบ้านให้มีมูลค่าและคุณประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิดาภา เสาร์หมื่นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพรรษา สุขประเสริฐปวช.
2นางสาว บุษราภรณ์ สุยะปวช.

Contact Information

Name : นางสาว จิดาภา เสาร์หมื่น
Email : on-u-ma_aoi@hotmail.com
Phone : 0946174441
FB : https://www.facebook.com/jidapa.saomeun
LINE ID : belovedjida