เครื่องตัดยอดต้นมะลิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2นาย คมสัน พึ่งพรหมอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
4นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม
5นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพดล สีม่วงปวส.
2นาย มนต์เทพ หอมเทียนปวส.
3นาย สิรวิชญ์ หฤชัยงามปวส.
4นาย นพดล แก้วบัวดีปวส.
5นาย วรโชติ สามลปวส.
6นาย ณัฐพล ว่องวิการปวส.
7นาย สรณ์ศิริ สามงามเขียวปวส.
8นางสาว วรัญญา มีฉิมปวส.
9นาย พัชระ ดุจจานุทัศน์ปวส.
10นาย พงศ์พิพัทธ์ ต้องใจเพื่อนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การทำไร่มะลินั้นจะต้องตัดยอดต้นมะลิเสมอเพื่อให้แตกยอดใหม่และทำให้เกิดดอกมะลิเพิ่มมากขึ้นการตัดยอดต้นมะลิด้วยกรรไกรตัดกิ่งนั้นใช้เวลานานมากและผู้ตัดจะต้องก้มๆเงยๆทำให้ปวดหลังได้ง่ายส่วนการตัดกิ่งต้นมะลิด้วยเครื่องตัดหญ้าสามารถตัดกิ่งได้ไวแต่ต้องแบกเครื่องตัดหญ้าในการเดินตัดกิ่งต้นมะลิทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตามร่างกาย การตัดกิ่งของต้นมะลิแต่ละต้นต้องใช้เวลานานในการตัดแต่งยอดต้นมะลิให้อยู่ในรูปทรงที่เหมาะสมและทำให้ขนาดของต้นที่ตัดกิ่งเท่ากันได้ยากผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดยอดต้นมะลิขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดยอดต้นมะลิโดยไม่ต้องแบกอุปกรณ์ต่างๆเพียงแค่เข็นเครื่องตัดยอดต้นมะลิให้อยู่ในตำแหน่งและกดปุ่มก็สามารถตัดยอดมะลิให้ได้รูปทรงที่เหมาะสม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องตัดยอดมะลิที่มีใบมีดโลหะแบบโค้งเพื่อตัดยอดต้นมะลิให้อยู่ในรูปทรงกลมใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12Vเป็นตัวขับเคลื่อนใบมีดตัดตั้งอยู่บนฐานที่เคลื่อที่ได้โดยการเข็ญ
ใช้ตัดยอดต้นมะลิให้มีรูปทรงที่เท่ากันโดยใช้เวลาน้อยกว่าใช้แรงงานคนตัด

Contact Information

Name : นาย ณัฐพล นันทิ
Email : krutum2go@gmail.com
Phone : 0857161100
FB : https://www.facebook.com/electronicsbice
LINE ID : krutum2go