เครื่องเก็บข้าวเปลือก 2 ระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2นาย คมสัน พึ่งพรหมอุตสาหกรรม
3นาย เมธี เสาร์แก้วสามัญ
4ว่าที่ ร.ต. ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
5นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สรณ์ศิริ สามงามเขียวปวส.
2นาย ณัฐพล ว่องวิการปวส.
3นาย สุวัฒน์ ยศศรีปวส.
4นาย วรเชษฐ์ พูลทรัพย์ปวส.
5นาย อนุชา อยู่ยอดปวส.
6นาย วรโชติ สามลปวส.
7นาย นพดล สีม่วงปวส.
8นางสาว วรัญญา มีฉิมปวส.
9นาย พัชระ ดุจจานุทัศน์ปวส.
10นาย พงศ์พิพัทธ์ ต้องใจเพื่อนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ชาวนาส่วนใหญ่เลือกที่จะนำข้าวไปตากแดดซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดความชื้นในเมล็ดข้าวแล้วพอข้าวตากจนแห้งแล้วขั้นตอนในการเก็บนั้น โดยปกติจะต้องใช้คนในการตักข้าวใส่กระสอบแต่ละครั้งจะใช้เวลาเก็บข้าวที่ตากแล้ว2-3ชั่วโมงโดยจะใช้แรงงานคนในการเก็บมากน้อยตามปริมาณข้าวที่ตากทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเวลาและแรงงานผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นเครื่องเก็บข้าวเปลือกซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกเป็นการกวาดข้าวใส่สายพานและลำเลียงไปใส่กระสอบมีระบบตรวจวัดน้ำหนักข้าวในกระสอบให้บรรจุข้าวตามน้ำหนักที่ตั้งไว้เครื่องเก็บข้าวเปลือก2ระบบมีประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนในการเก็บข้าวและประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องเก็บข้าวที่ใช้สายพานซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้แบตเตอรี่ขนาด12Vเป็นแหล่งพลังงานและมีเซนเซอร์ตรวจจับน้ำหนักข้าวในกระสอบ
ใช้เก็บข้าวเปลือกที่ตากในลานตากข้าวใส่กระสอบโดยสามารถระบุน้ำหนักข้าวในกระสอบให้เท่ากันทุกกระสอบ

Contact Information

Name : นาย ณัฐพล นันทิ
Email : krutum2go@gmail.com
Phone : 0857161100
FB : https://www.facebook.com/electronicsbice
LINE ID : krutum2go