ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชนิดาภา พิมพ์ลาสามัญ
2ว่าที่ ร.ต. อมรินทร์ เลขะวณิชย์สามัญ
3ว่าที่ ร.ต. ศุภกิจ ดวงไพสิฐอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาย อรรถบดี วิศิษฎ์วัฒนะศิลปกรรม
5นางสาว เกรท กล่องเพ็ชร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทองธารา เล็กวงษ์ปวช.
2นางสาว นวภรณ์ สมเพ็ชรปวช.
3นาย อภิสิทธิ์ แสงเพ็ญปวช.
4นางสาว เมธาวิณี ตั้งบรรจงกิจปวช.
5นางสาว ณควรรณ หาญสมพงษ์ปวช.
6นางสาว ดุสิตา สายกระสุนปวช.
7นางสาว พรพรรณ ผลาเลิศปวช.
8นางสาว พุทธชาต ศรีสุวรรณปวช.
9นางสาว ฐิติรัตน์ หันหาบุญปวช.
10นางสาว นิษาชล ใจดีปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนั้นได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสมุนไพรมีคุณสมบัติที่ดีต่อการบำรุงเส้นผม เช่น ทำให้ผมดำเงางาม นุ่มลื่น ลดปัญหาผมหงอก ฟื้นฟูสภาพผมจากการทำสารเคมี ขจัดรังแคและฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียที่รากผม เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง มะกรูด ขิง และผักโขม ซึ่งช่วยบำรุงและฟื้นฟูสภาพเส้นผมให้มีสุขภาพดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลดปัญหาผมร่วง ผมดำเงางาม ขจัดรังแค ฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่ผ่านการทำเคมี ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียที่รากผม แก้ปัญหาผมหงอก ทำให้ผมยาวเร็วขึ้น
ส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์ ดังนี้
1. ใบฝรั่ง ช่วยลดปัญหาผมร่วง สร้างความแข็งแรงให้กับรูขุมขน และกระตุ้นให้เส้นผมงอกกลับขึ้นมาใหม่
2. มะกรูด ช่วยบำรุงผมทำให้ผมดำเงางาม ช่วยขจัดรังแคแก้คันหนังศีรษะและทำให้ผมหงอกช้า
3. ขิง มีฤทธิ์สามารถฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่ผ่านการทำเคมี มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียที่รากผม
4. ผักโขม ช่วยแก้ปัญหาผมหงอก ทำให้ผมยาวเร็วขึ้น

Contact Information