ระบบฐานข้อมูลและแสดงผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ผ่านคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิราภรณ์ เขตกุฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย วิทยา มนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย พุฒิสิทธิ์ เพื่อตระกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ศิวาพร นิ่มครุฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภาสินี ศรีวิชัยปวส.
2นาย กฤษดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นที่นิยมแข่งขันระดับโลก จัดเป็นกีฬาสากลที่ทุกประเทศรู้จักและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ระบบฐานข้อมูลและแสดงผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ผ่านคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เป็นสกอร์บอร์ดที่พัฒนามาจากสกอร์บอร์ดแบบเดิม ให้มีฟังก์ชันน่าสนใจ และเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสกอร์บอร์ดที่พัฒนามาจากสกอร์บอร์ดแบบเดิม แสดงผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ผ่านคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มีฟังก์ชัน เพิ่มการจัดเก็บประวัติคะแนน การเพิ่มข้อมูลและแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ การเช็คข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดการแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์โดยไม่ใช่เหตุจำเป็น
1.ได้ระบบฐานข้อมูลและแสดงผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ผ่านคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

Contact Information

Name : นางสาว จิราภรณ์ เขตกุฎี
Email : jiraphon.kh@sbacnon.ac.th
Phone : 0879395855
FB : https://www.facebook.com/jirano.dekado
LINE ID : jirano